Πάροχοι υπηρεσιών & Διοργανωτές δράσεων

Καλούμε τοπικές και διεθνείς ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμούς, κοινότητες μεταναστών και προσφύγων, ομάδες πολιτών, φορείς/υπηρεσίες του δήμου και άλλους φορείς που υλοποιούν ή/και υποστηρίζουν πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στην πόλη της Αθήνας να γίνουν μέλη της πλατφόρμας του ACCMR. 

Μετά την εγγραφή σας μπορείτε να αναρτάτε και να επικαιροποιείτε τις υπηρεσίες και τις δράσεις σας καθώς και να διασυνδέεστε με υποστηρικτές.

Υποστηρικτές

Καλούμε ιδιώτες, επιχειρήσεις και άλλους φορείς που επιθυμούν να ενισχύσουν δράσεις και υπηρεσίες, προσφέροντας υποστήριξη, π.χ. σε είδος ή σε τεχνογνωσία, εθελοντική δράση ή χρηματική χορηγία, να γίνουν μέλη της πλατφόρμας. Ως εγγεγραμμένοι υποστηρικτές στην πλατφόρμα του ACCMR, υποστηρίζετε δράσεις με θεματική ''Μετανάστες & Πρόσφυγες'' και στην ψηφιακή πλατφόρμα www.synathina.gr.

Γίνε μέλος

Δήμος Αθηναίων

Φορείς

Υποστηρικτές


Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call