Η ΚΟΥΠΑ | Εργαστήριο κεραμικής

Βασική διαδικασία γύρω από την οποία πλαισιώνεται το καθιστικό είναι η χαλαρή κοινωνικοποίηση μέσω του «να πιούμε μαζί τον καφέ/τσάι μας». Το εργαστήριο κεραμικής έρχεται να επικεντρωθεί στη διαδικασία πλάσης ενός καθημερινού αντικειμένου (μιας κούπας), η οποία θα φέρει στοιχεία των συμμετεχόντων και θα αποτελέσει έμπνευση για τη δημιουργία της ταυτότητας του σερβίτσιου του Victoria Square Project. Μέσα από τη διαδικασία, οι συμμετέχοντες/-ουσες θα έρθουν σε επαφή με την τέχνη της κεραμικής, θα πειραματιστούν με υλικά και τεχνικές για τη δημιουργία μιας κεραμικής κούπας στα πλαίσια μιας κοινής γλώσσας. Στο τέλος, ο κάθε ένας θα λάβει πίσω την κούπα του στην τελική μορφή της και με άξονα την αισθητική αυτών των αποτελεσμάτων, θα δημιουργηθούν επιπλέον αντίγραφα για το καθιστικό του VSP.
Συνολικός Αριθμός Συμμετεχόντων: 15
Τμήματα: 2

Το εργαστήριο εντάσσεται στον προγραμματισμό του πρώτου κύκλου του co-Living Room. Το co-Living Room αποτελεί μέρος του co-Athens που υλοποιείται από το ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα ένταξης του Δήμου Αθηναίων #CuringtheLimbo μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής (ΕΑΤΑ). Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος UIA.

THE MUG | Pottery Workshop
A living room is a social space revolving around the idea of sharing a cup of coffee or tea. The pottery workshops will be focusing on the shaping of an everyday object, a mug, which will combine different cultural elements of the members of the community and will inspire the creation of the characteristic mug set of Victoria Square Project. Through the procedure, the participants will explore the art of ceramics, experiment with materials and techniques and finally form a ceramic mug, as a symbol of a common language. At the end of the workshop, the participants will get back their mugs, which will be the prototypes of the creation of the VSP’s characteristic set.

Register by sending email at [email protected] with subject “Book my seat | THE MUG” with your contact info (Name/Surname and phone number).
The participants will receive the materials they will need for the workshop from Victoria Square Project (Elpidos 13, Victoria)

Total number of participants: 15
The workshop will be held in Greek, while English translation is available if needed.

The workshop is a part of the co-Living Room project programming.
Co-Living Room is part of co-Athens implemented by the European pilot program of the Municipality of Athens Curing the Limbo, through the Athens Development and Destination Management Agency. The program is co-financed by the ERDF, under the UIA program.Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call