Εργαστήρια Αναζήτησης Εργασίας “Job Clubs” στο Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης και Απασχολησιμότητας της Κάριτας Ελλάς στην Κυψέλη.

Κάθε Παρασκευή 7,14, 21, 28 Φεβρουαρίου στις 12:00 η εργασιακή σύμβουλος θα σας παρουσιάσει τις διαφορετικές μεθόδους αναζήτησης εργασίας και θα σας δοθεί η ευκαιρία να εξασκηθείτε ανεξάρτητα στην ηλεκτρονική αναζήτηση θέσεων εργασίας, στην αίτηση για δουλειά, στην αποστολή βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής!

For English follow this link.Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call