Δράσεις

Διοργανώνετε δράσεις προς όφελος μεταναστών και προσφύγων;

Εφόσον έχετε κάνει εγγραφή του φορέα σας στη σελίδα του ACCMR, μπορείτε εύκολα να καταχωρίσετε τη δράση σας και να αφήσετε το αποτύπωμά σας στον χάρτη της Αθήνας!

Με τον όρο δράση αναφερόμαστε σε μεμονωμένες δράσεις που απευθύνονται σε όσους ζουν στον δήμο Αθηναίων και διοργανώνονται από φορείς με ή χωρίς νομική μορφή (ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμούς, κοινότητες μεταναστών, ομάδες πολιτών, υπηρεσίες/φορείς του δήμου Αθηναίων). Οι δράσεις που ωφελούν μετανάστες και πρόσφυγες, καλύπτουν τις ακόλουθες θεματικές: α​λληλεγγύη, τον π​ολιτισμό, την οικονομία, τον δημόσιο χώρο, την τεχνολογία, το περιβάλλον, τηνυ​γεία, την εκπαίδευση και το παιδί.

 

Ανέβασε τη δράση σου

One Stop

01 ΣΕΠ 2019

Το One Stop είναι μια μικρή γιορτή αλληλεγγύης με στόχο να δώσει λίγη χαρά σε Ανθρώπους που θέλουν να συνεχίσουν να ζουν με αξιοπρέπεια.
Περισσότερα

One Stop

04 ΣΕΠ 2019

Το One Stop είναι μια μικρή γιορτή αλληλεγγύης με στόχο να δώσει λίγη χαρά σε Ανθρώπους που θέλουν να συνεχίσουν να ζουν με αξιοπρέπεια.
Περισσότερα

 

CCNA1 - Introduction to networks

08 ΣΕΠ 2019 – 29 ΦΕΒ 2020

Γίνε τεχνικός δικτύων με την πιο σημαντική πιστοποίηση στο χώρο των δικτύων!
Περισσότερα

One Stop

08 ΣΕΠ 2019

Το One Stop είναι μια μικρή γιορτή αλληλεγγύης με στόχο να δώσει λίγη χαρά σε Ανθρώπους που θέλουν να συνεχίσουν να ζουν με αξιοπρέπεια.
Περισσότερα

 

WEMIN - Τρία Καλλιτεχνικά εργαστήρια - εργαστήρια χειροτεχνίας διάρκειας 16 ωρών το καθένα στα οποία συμμετέχουν μετανάστριες γυναίκες μαζί με γυναίκες της τοπικής κοινωνίας

09 ΣΕΠ 2019 – 30 ΝΟΕ 2019

Το Έργο WEMIN υλοποιείται από την ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ και απευθύνεται σε γυναίκες Πρόσφυγες/Μετανάστριες υπηκόους τρίτων χωρών προτείνοντας μια ολιστική προσέγγιση για την ενσωμάτωση τους στην Ελληνική κοινωνία.
Περισσότερα

WEMIN - Συνεδρίες ενδυνάμωσης με στόχο την διευκόλυνση της πρόσβασης μεταναστριών και προσφύγων γυναικών σε κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας, ευκαιρίες κατάρτισης και απασχόλησης (24 ώρες)

09 ΣΕΠ 2019 – 30 ΣΕΠ 2019

Το Έργο WEMIN υλοποιείται από την ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ και απευθύνεται σε γυναίκες Πρόσφυγες/Μετανάστριες υπηκόους τρίτων χωρών προτείνοντας μια ολιστική προσέγγιση για την ενσωμάτωση τους στην Ελληνική κοινωνία.
Περισσότερα

 


Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call