Μία διαδικτυακή γέφυρα συντονισμού και συνεργασίας

Η Ψηφιακή Πλατφόρμα Συντονισμού και Διασύνδεσης του ACCMR είναι ένα συμμετοχικό εργαλείο, που επιτρέπει την αποτελεσματική χαρτογράφηση των υπηρεσιών και δράσεων με επίκεντρο τον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό. Μέσω της  χαρτογράφησης γίνεται εφικτή η εξαγωγή δεδομένων σχετικά με τις ανάγκες και τα κενά που εντοπίζονται στο πεδίο ως προς την παροχή υπηρεσιών, με την προοπτική ο δήμος Αθηναίων να τα αξιοποιήσει για τη βελτίωση των υπηρεσιών του.

Η πλατφόρμα απευθύνεται σε όλους τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες και διοργανώνουν δράσεις προς όφελος των μεταναστών και των προσφύγων εντός του δήμου Αθηναίων, με στόχο να θέσει στη διάθεσή τους μια πηγή έγκυρης πληροφόρησης και να ενισχύσει τη μεταξύ τους συνεργασία. Παράλληλα απευθύνεται σε φορείς και πολίτες, που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε πρωτοβουλίες,  διευκολύνοντας τη διασύνδεσή τους με οργανώσεις. 

Η πλατφόρμα του ACCMR δημιουργήθηκε με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο πλαίσιο του προγράμματος "Κέντρο Συντονισμού και Παρατηρητήριο για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων" το οποίο υλοποιείται με τον συντονισμό του Athens Partnership. Από τον Μάιο του 2019 η ψηφιακή πλατφόρμα λειτουργεί με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. 

 

Μέλη της πλατφόρμας

Πάροχοι υπηρεσιών & Διοργανωτές Δράσεων

Τοπικές και διεθνείς ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμοί, κοινότητες μεταναστών και προσφύγων, ομάδες πολιτών, φορείς/υπηρεσίες του δήμου και άλλοι φορείς που υλοποιούν ή/και υποστηρίζουν πρωτοβουλίες προς όφελος των μεταναστών και των προσφύγων στην πόλη της Αθήνας.

Μετά την εγγραφή τους στην πλατφόρμα, μπορούν να αναρτούν τις υπηρεσίες και τις δράσεις τους και να επικαιροποιούν τις σχετικές πληροφορίες, όταν χρειάζεται.

Υποστηρικτές

Ιδιώτες, εταιρείες και άλλοι φορείς που θέλουν να υποστηρίξουν υπηρεσίες και δράσεις σχετικές με μετανάστες και πρόσφυγες.

Κατά την εγγραφή τους μπορούν να δηλώσουν με ποιον τρόπο θέλουν να συνεισφέρουν, π.χ. με εθελοντική δράση, τεχνογνωσία, χρηματική χορηγία.

 

 

 

Διασύνδεση

Με βάση τα στοιχεία που καταχωρίζουν οι οργανώσεις στην πλατφόρμα του ACCMR σχετικά με τις ανάγκες τους, η ομάδα μας τους φέρνει σε επαφή με πιθανούς υποστηρικτές. 

Επίσης, οι ίδιοι οι φορείς έχουν τη δυνατότητα να γίνουν υποστηρικτές άλλων οργανισμών και να ανταλλάξουν τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό.

Όσοι εγγράφονται ως υποστηρικτές στην πλατφόρμα του ACCMR, υποστηρίζουν παράλληλα και δράσεις για μετανάστες και πρόσφυγες που αναρτώνται στο www.synathina.gr.

Γίνε μέλος

Σε αριθμούς

Αριθμός
Μελών

209

Αριθμός
Υπηρεσιών

204

Αριθμός
Δράσεων

184Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call