Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη

Το Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη αποτελεί μια πρωτοβουλία δήμων της Ελλάδας που ανταλλάσσουν και σχεδιάζουν μαζί καλές πρακτικές στον τομέα της ένταξης μεταναστών και προσφύγων, προκειμένου μέσω συντονισμένων δράσεων και παρεμβάσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο να επιτύχουν την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.

Συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2018 στη βάση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Αθηναίων και Θεσσαλονίκης, στο οποίο μέχρι σήμερα συνολικά έχουν προσχωρήσει 18 δήμοι. Το μνημόνιο θέτει τις βάσεις ενός κοινού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των μελών του Δικτύου στους τομείς της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, της ενδυνάμωσης υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού, της ανάδειξης θετικών πρακτικών, της ανάπτυξης πολιτικών σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, της συμμετοχής σε προτάσεις χρηματοδότησης και της υλοποίησης πρωτοβουλιών.

Από τον Απρίλιο του 2020, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης υποστηρίζουν από κοινού το έργο του Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη στη βάση τριμερούς συνεργασίας με τον Δήμο Αθηναίων. Οι δύο διεθνείς οργανισμοί, βάσει των προτεραιοτήτων που τίθενται από τους δήμους - μέλη του Δικτύου, παρέχουν τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για την ανάπτυξη μηχανισμών και διαδικασιών που προάγουν τον σχεδιασμό δράσεων με μακροπρόθεσμο όφελος τόσο για τις κοινωνίες υποδοχής όσο και για τον προσφυγικό/μεταναστευτικό πληθυσμό. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης προσφέρει ανάλογη υποστήριξη στο Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη ήδη από τον Δεκέμβριο του 2018, στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Durable Solutions’.

Στο Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη συμμετέχουν οι ακόλουθοι 18 δήμοι της χώρας: Αθηναίων, Αγίου Δημητρίου, Δέλτα, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ιωαννιτών, Καλαμαριά, Καρδίτσας, Κατερίνη, Λαρισαίων, Λεβαδέων, Νεάπολης - Συκεών, Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας, Πειραιώς, Τήλου, Τρικκαίων,Τρίπολης, Χανιών.

Ιστοσελίδα: www.cnigreece.gr 

ΔΙΚΤΥ ΠΟΛΕΩΝ LOGO

Δίκτυα Συνεργασίας

Το Κέντρο Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων αναπτύσσει συνέργειες με τοπικούς και διεθνείς φορείς, με στόχο την ανταλλαγή ιδεών, καλών πρακτικών και την ανάπτυξη συνεργασιών για τη βελτίωση των πολιτικών και των πρακτικών που επηρεάζουν την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στην πόλη της Αθήνας.

συνΑθηνά

Η ανάπτυξη της πλατφόμας του ACCMR βασίστηκε στο επιτυχημένο μοντέλο της ψηφιακής πλατφόρμας www.synathina.gr του δήμου Αθηναίων, που αριθμεί σήμερα περισσότερες από 350 ομάδες πολιτών και υποστηρικτές. Οι δύο πλατφόρμες συνεργάζονται με στόχο την αύξηση της ενεργούς συμμετοχής ομάδων πολιτών σε δράσεις για πρόσφυγες και μετανάστες και τη διεύρυνση του δικτύου υποστηρικτών τους. Μέσα από τη διασύνδεση με το συνΑθηνά, κάθε δράση που ανεβαίνει στο www.accmr.gr , μπορεί να δημοσιοποιηθεί και στο www.synathina.gr ενώ τόσο οι δράσεις όσο και οι υπηρεσίες που ανεβαίνουν στην πλατφόρμα του ACCMR μπορούν να λάβουν υποστήριξη από τα μέλη του δικτύου του συνΑθηνά. Η διαδικασία ισχύει αμφίδρομα.

 

synathina big

Refugee.info

Η πλατφόρμα www.refugee.info είναι μια πλατφόρμα χαρτογράφησης υπηρεσιών, την οποία διαχειρίζονται οι ΜΚΟ International Rescue Committee (IRC) και Merci Corps και απευθύνεται σε πρόσφυγες και μετανάστες, με διαθέσιμες πληροφορίες σε αγγλικά, αραβικά, ούρντου, γαλλικά και φαρσί. 

Το Κέντρο Συντονισμού του δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR) μέσω της ψηφιακής του πλατφόρμας χαρτογράφησης και διασύνδεσης και η International Rescue Committee Hellas (IRC) μέσω της πλατφόρμας του Refugee.Info, ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφορίας και τη βελτίωση της πρόσβασης του προσφυγικού και μεταναστευτικού πληθυσμού σε υπηρεσίες που παρέχονται εντός του δήμου Αθηναίων.


Η συνεργασία καθιστά διαθέσιμες τις σχετικές πληροφορίες σε Αραβικά, Γαλλικά, Ούρντου, Αγγλικά, Φαρσί, Λινγκάλα, Κουρμάντζι και Σομάλι και διασφαλίζει την εγκυρότητά τους, σε μια περίοδο που λόγω της πανδημίας του COVID-19 η παροχή ορθής ενημέρωσης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την προστασία της δημόσιας υγείας.

 

Facebook App Logo

The European Coalition of Cities against Racism - ECCAR

Το ECCAR είναι μια πρωτοβουλία της UNESCO (2004) για τη δημιουργία δικτύου πόλεων που ενδιαφέρονται να μοιραστούν εμπειρίες προκειμένου να βελτιώσουν τις πολιτικές τους για την καταπολέμηση του ρατσισμού, των διακρίσεων και της ξενοφοβίας. Η Αθήνα συμμετέχει στο δίκτυο ECCAR και ανταλλάσσει βέλτιστες πρακτικές με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, με στόχο:

- Την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων σε τοπικό επίπεδο, την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον σεβασμός της διαφορετικότητας.

- Την ευαισθητοποίηση του ευρωπαϊκού κοινού σε σχέση με τις αξίες μιας κοινωνίας που βασίζεται στην αλληλεγγύη και την παροχή κινήτρων για την προώθηση της ισότητας και την εξουδετέρωση ρατσιστικών πεποιθήσεων και συμπεριφορών.

eccar

EUROCITIES

Το EUROCITIES είναι ένα δίκτυο τοπικών και δημοτικών αρχών μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων. Προσφέρει μια πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων και ανταλλαγής ιδεών, με κύριο στόχο την ενίσχυση του ρόλου που πρέπει να διαδραματίζουν οι τοπικές κυβερνήσεις σε ζητήματα διακυβέρνησης.

Ως μέλος του δικτύου EUROCITIES, η Αθήνα συμμετέχει στην πρωτοβουλία CITIES GROW (που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2017, διάρκειας 24 μηνών), την οποία συντονίζει το EUROCITIES με την υποστήριξη της ομάδας Migration Policy, Migration Work-CIC και Migration Policy Institute. Η πρωτοβουλία CITIES-GroW (ένταξη των μεταναστών μέσω της οικονομικής δραστηριότητας στις πόλεις) παρέχει πρακτικές συμβουλές στους πολιτικούς ιθύνοντες και στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη σχετικά με τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης των προκλήσεων της ένταξης και με την ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών ένταξης. Το έργο περιλαμβάνει 16 ευρωπαϊκές πόλεις, οι οποίες συνεργάζονται με στόχο την μεταφορά γνώσης και καλών πρακτικών για την ανάπτυξη προτάσεων.

Η Αθήνα συνεργάζεται με το Μόναχο.

downloadΠαρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call