Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Outcast Europe: Προοπτκές και Προκλήσεις από τη Μεταναστευτική Κρίση


Το διεθνές συνέδριο Προοπτικές και Προκλήσεις από την Μεταναστευτική Κρίση, που πραγματοποιήθηκε 26-28 Οκτωβρίου 2018 ήταν μία δράση του “Outcast Europe” που είχε ως στόχο να φέρει μαζί ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους θεσμικών οργάνων και κοινοτήτων, πολιτικούς και άλλους ενδιαφερόμενους σε μία ανοιχτή συζήτηση για το παρελθόν, παρόν και μέλλον της μετανάστευσης και των μεταναστευτικών πολιτικών στην Ευρώπη.

Το διεθνές συνέδριο Προοπτικές και Προκλήσεις από την Μεταναστευτική Κρίση, που πραγματοποιήθηκε 26-28 Οκτωβρίου 2018 ήταν μία δράση του “Outcast Europe” που είχε ως στόχο να φέρει μαζί ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους θεσμικών οργάνων και κοινοτήτων, πολιτικούς και άλλους ενδιαφερόμενους σε μία ανοιχτή συζήτηση για το παρελθόν, παρόν και μέλλον της μετανάστευσης και των μεταναστευτικών πολιτικών στην Ευρώπη.

Διαβάστε παρακάτω τα πρακτικά του συνεδρίου σε ελληνικά και αγγλικά: https://drive.google.com/file/d/1eQSijqeoNUUX2Q16EYca-uNsD9bVhmVa/view

Read the entry in English: https://www.accmr.gr/en/e-library/714-minutes-of-the-international-conference-outcast-europe-potentials-and-challenges-from-the-migrant-crisis.html