Οδηγός Μεταναστευτικού Δικαίου για Επαγγελματίες στην Ελλάδα

Σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να παρέχει σε δικηγόρους, κοινωνικούς λειτουργούς, επαγγελματίες του κλάδου της υγείας, Μ.Κ.Ο. και άλλους παράγοντες, μία γενική πληροφόρηση σχετικά με τους τύπους αδειών παραμονής και τo σύστημα προστασίας προς όφελος των ευάλωτων μεταναστών, όπως αυτά εισήχθησαν και τροποποιήθηκαν πρόσφατα στην Ελληνική νομοθεσία. περισσότερα

Έκθεση του ΟΟΑΣΑ για την ένταξη των προσφύγων σε τοπικό επίπεδο (EN)

Το Κέντρο Συντονισμού του δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR) αναφέρεται στη νέα έκθεση του ΟΟΑΣΑ ως ένα υποσχόμενο παράδειγμα καινοτόμου μηχανισμού συντονισμού σε τοπικό επίπεδο για την προαγωγή της ένταξης. περισσότερα

Εργαλειοθήκη για την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων στην ένταξη ανθρώπων μεταναστευτικής καταγωγής (EN)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει μία εργαλειοθήκη για να βοηθήσει τις εθνικές και περιφερειακές αρχές να σχεδιάσουν στρατηγικές και προτάσεις για την ένταξη των μεταναστών και να εντοπίσουν τους διαθέσιμους πόρους της ΕΕ. περισσότερα

Ένταξη των Προσφύγων και των Αιτούντων Άσυλο στην αγορά εργασίας (EN)

Στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης, οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών πόλεων και οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων χρειάζονται πραγματιστικές, κατάλληλες και πρακτικές προτάσεις για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που θέτει η ένταξη των μεταναστών και να αναπτύξουν αποτελεσματικές περισσότερα

Κοινές προτάσεις από ΜΚΟ για πιο δίκαιες και ανθρώπινες πολιτικές

Δύο χρόνια από την κορύφωση της «προσφυγικής κρίσης» στην Ελλάδα, το ελληνικό κράτος αναλαμβάνει σταδιακά τη διαχείριση και τη χρηματοδότηση των διαφόρων πτυχών του συστήματος υποδοχής και ενσωμάτωσης. Ως εκ τούτου, πολλές διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) περισσότεραΠαρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call