Νέος κύκλος εγγραφών για το πρόγραμμα Ένταξης και Ενδυνάμωσης για νέους/νέες ενήλικες, IRC - UNHCR

Το πρόγραμμα Ένταξης και Ενδυνάμωσης για νέους/νέες ενήλικες, IRC – UNHCR Youth Empowerment and Self Reliance Opportunities to UAC reaching Adulthood, απευθύνεται σε άτομα 18 έως 21 ετών, πρόσφυγες/ισσες ή αιτούντες/ούσες άσυλο, που διαβιούν στην περιοχή των Αθηνών, σε δομές φιλοξενίας κάθε είδους ή σε επισφαλείς συνθήκες. Στόχος είναι η ομαλότερη μετάβαση στην ενηλικότητα μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης που περιλαμβάνει τις κάτωθι υπηρεσίες:

  1. Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
  2. Εντατικά μαθήματα ελληνικών (και διερεύνηση εκπαιδευτικών ευκαιριών στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση με δυνατότητα υποτροφίας)
  3. Εργασιακή συμβουλευτική (διασύνδεση με φορείς επαγγελματικής κατάρτισης και θέσεις εργασίας)
  4. Συμβουλευτική για την αναζήτηση στέγασης 

Γλώσσες που εξυπηρετούνται: Σομάλι, Ουρντού, Φαρσί, Αραβικά, Γαλλικά, Αγγλικά, Ουκρανικά

Β’ κύκλος:  Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2023
Εγγραφές έως 2ο Ιουνίου

Κατόπιν αιτήματος, οργανώνονται επιτόπιες ενημερωτικές συναντήσεις (πχ. σε δομές ασυνόδευτων παιδιών, κέντρα ημέρας κλπ.) για απευθείας συζήτηση με ενδιαφερόμενα άτομα που έχουν κλείσει τα 18 ή πρόκειται να ενηλικιωθούν πολύ σύντομα.