Μαραθώνιος στην Γαλάζια και Κυκλική Οικονομία

Tο Hackathon

Ευκαιρία να συνδεθείτε με επιχειρηματίες, στελέχη της αγοράς και ειδικούς από την ακαδημαϊκή κοινότητα – και να μάθετε για τις τελευταίες καινοτομίες στα οικοσυστήματα.

Το Hackathon υλοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Re-SAIL της Οδύσσειας, με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, φορέα που εστιάζει στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στηρίζει την απασχόληση και τη μικροεπιχειρηματικότητα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://odyssea.com/blue-economy-hackathon/