Εγγραφές σε σεμινάρια φροντιστών ηλικιωμένων της Odyseea

Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τους πόρους που απαιτούνται για την παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας σε άτομα που είναι ηλικιωμένα, ανάπηρα ή αναρρώνουν από ασθένεια ή τραυματισμό.

Το μάθημα έχει ως στόχο:

 • Προετοιμάσει τα άτομα για το ρόλο του φροντιστή, συμπεριλαμβανομένης της κατανόησης των ευθυνών και των προκλήσεων του ρόλου.
 • Αναπτύξει τις επικοινωνιακές δεξιότητες των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής επικοινωνίας με τον αποδέκτη της φροντίδας, την οικογένειά τους και τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης.
 • Ενισχύσει τις γνώσεις των συμμετεχόντων για την ασφάλεια και τις πρώτες βοήθειες, για να διασφαλίσετε την ευημερία του αποδέκτη της φροντίδας.
 • Παρέχει στους συμμετέχοντες πρακτική εκπαίδευση στις δεξιότητες προσωπικής φροντίδας, όπως το μπάνιο, το ντύσιμο και την περιποίηση.
 • Διδάξει τους συμμετέχοντες σχετικά με την προετοιμασία γευμάτων και τη διατροφή, και τη σημασία της καλής διατροφής για τη συνολική υγεία του αποδέκτη της φροντίδας.
 • Αυξήσει την κατανόηση των κοινών ιατρικών καταστάσεων και των θεραπειών τους από τους συμμετέχοντες, καθώς και τον ρόλο του φροντιστή στη διαχείριση της υγείας του αποδέκτη της φροντίδας.
 • Ενδυναμώσει τους συμμετέχοντες να διαχειριστούν τις συναισθηματικές και σωματικές απαιτήσεις της φροντίδας μέσω τεχνικών διαχείρισης του άγχους και αυτοφροντίδας.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 • Σύμβουλος Υπηρεσιών Υγείας (Aπρίλιος 23)
 • Υδραυλικοί (Aπρίλιος 23)
 • Ιστιοπλοΐα (Mάιος ’23)
 • Βοηθοί Μάγειρα (Μάιος’23)