Τεχνικός Παθητικών Κτιρίων

Η εκπαίδευση θα προσφέρει μια ευρύτερη προοπτική για τα Παθητικά Κτίρια, με ιδιαίτερη έμφαση στη μόνωση. Το σεμινάριο παρέχει τη γνώση και τις πρακτικές εφαρμογές που χρειάζονται οι τεχνίτες και κατασκευαστές για να υλοποιήσουν κτίρια σύμφωνα με το πιο απαιτητικό παγκοσμίως πρότυπο πολύ υψηλής ενεργειακής απόδοσης, το πρότυπο Passive House. Οι συμμετέχοντες θα συμμετάσχουν σε εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις που παρέχονται από το ΕΙΠΑΚ.

 • Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
 • Διάρκεια Προγράμματος: 75 ώρες
 • Διάρκεια Μαθήματος: 3 ώρες
 • Μαθήματα ανά εβδομάδα: 2-3 μαθήματα

Εκπαιδευτικό περιεχόμενο

 • Βασικές αρχές Παθητικού κτιρίου
 • Βελτιστοποίηση περιβλημάτων και συστημάτων κτιρίων
 • Βασικές αρχές σχεδιασμού
 • Κατασκευαστικές πρακτικές για την ελαχιστοποίηση των θερμογεφυρών
 • Ενίσχυση αεροστεγανότητας με διάφορα υλικά
 • Αντλίες θερμότητας
 • Εισαγωγή στα κτιριακά συστήματα με έμφαση τα μηχανικά συστήματα αερισμού με
 • ανάκτηση θερμότητας
 • Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
 • Έλεγχος αεροστεγανότητας σε πραγματικές Εγκαταστάσεις
 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης σε τοιχοποιία
 • Τοποθέτηση πλαισίου τοιχοποιίας
 • Ενίσχυση της αεροστεγανότητας του κελύφους
 • Εγκατάσταση και ρύθμιση συστημάτων εξαερισμού