Potentials & Limitations of Subnational Responses to the Migrant Question

For English click here.

Το διεθνές συνέδριο με τίτλο «Προοπτικές και περιορισμοί των υπό-εθνικών απαντήσεων στο μεταναστευτικό ζήτημα στην Ευρώπη» θα εμπλέξει δημάρχους και τοπικούς εκπροσώπους, υπεύθυνους για τη χάραξη της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, εκπροσώπους διεθνών δικτύων πόλεων, μελετητές, ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών με σκοπό την από κοινού διαμόρφωση αιτημάτων για ένα νέο πλαίσιο για τη διαχείριση του προσφυγικού/ μεταναστευτικού ζητήματος με βιώσιμο και ανθρώπινο τρόπο.

Η τρέχουσα υγειονομική κρίση επιβεβαιώνει ορισμένα απλά γεγονότα. Πρώτον, ότι οι σύγχρονες απειλές, όπως οι ασθένειες ή οι φυσικές καταστροφές, δε γνωρίζουν εθνικά σύνορα. Δεύτερον, ότι οι εθνικά σχεδιασμένες, κεντρικά επιβαλλόμενες απαντήσεις σε προκλήσεις που είναι διακρατικές ως προς τη φύση τους και τοπικές ως προς τις επιπτώσεις τους, είναι σίγουρα άκαρπες, δυσανάλογες και διχαστικές. Τρίτον, ότι η έλλειψη πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, δικαιώματα και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης λόγω «απρόβλεπτων συνθηκών» είναι  πιθανή και φυσικά, τρομερή.

Όπως και στην περίπτωση της πανδημίας, η μετανάστευση ορίζεται από τη διασύνδεση του σύγχρονου κόσμου και, ως εκ τούτου, υπερβαίνει τις διαιρέσεις – μέσα/έξω, εμείς/αυτοί, εκούσια/ βεβιασμένη, σύννομη/παράτυπη. Ενώ οι ευρωπαϊκές πολιτείες γρήγορα δέχτηκαν αυτήν την πραγματικότητα στην περίπτωση της πανδημίας, επέλεξαν τον δρόμο της άρνησης σχετικά με την ικανότητά τους να εκτρέψουν τη μετανάστευση. Επομένως, δεν κατάφεραν να αναλάβουν την ευθύνη τους για την αντιμετώπιση του ζητήματος με ανθρώπινο, αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο.

Το Σύμφωνο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση, που συντάχθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνδέει όλο και περισσότερο τη μετανάστευση με τη διαχείριση των συνόρων. Το Πρόγραμμα της Γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνει αυτήν την τάση, απομακρύνοντας το επίκεντρο από τις πολιτικές που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την ένταξη και την πλήρη πρόσβαση των μεταναστών στα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη. Η τοποθέτηση των εθνικών κυβερνήσεων στην πρώτη γραμμή της διαχείρισης του μεταναστευτικού ζητήματος είναι προβληματική τόσο για πολιτικούς όσο και για ηθικούς λόγους. Η αντικειμενοποίηση της ανθρώπινης ζωής και ο συσχετισμός της μετανάστευσης στην ασφάλεια, αποτελεί επιλογή και, ταυτόχρονα, αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Στοχεύει να δικαιολογήσει και να νομιμοποιήσει τις συγκεντρωτικές πολιτικές που που υπονομεύουν την Ευρώπη, εντείνοντας την ξενοφοβία και τον ηθικό πανικό μεταξύ των πολιτών.

Οι πόλεις και οι τοπικές κυβερνήσεις δεν έχουν επάρκεια διαχείρισης για τις μεταναστευτικές πολιτικές. Ωστόσο, οι τοπικές διοικήσεις είναι επιφορτισμένες με την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και το «Δικαίωμα στην Πόλη». Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να βρίσκονται σε στενότερη επαφή με την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών και τις πρωτοβουλίες αλληλεγγύης και να κατανοούν καλύτερα τις ειδικές ανάγκες των ευάλωτων ομάδων. Ταυτόχρονα, τους επιτρέπει μια πιο συμπεριληπτική αντίληψη για τα άτομα που έχουν ανάγκη που παραβλέπει την καταγωγή ή τον πολιτισμό τους και ευθυγραμμίζεται καλύτερα με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ευρωπαϊκές αξίες.

 

Το συνέδριο προκρίνει την ατζέντα της πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας “From the Sea to the City” που ξεκίνησε από την Πλατφόρμα της Χάρτας του Παλέρμο το 2018 και επιδιώκει τα εξής:

  • Ανάληψη συντονισμένης δράσης για την ενίσχυση και την προώθηση υφιστάμενων και νέων πρωτοβουλιών μεταξύ πόλεων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική
  • Εξασφάλιση της προστασίας των ζωών και αναγκών των μεταναστών και των προσφύγων στην κρίση της πανδημίας Covid-19.
  • Διασφάλιση ενεργών ρόλων για τις πόλεις και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στη διαχείριση των πόρων της Ε.Ε.
  • Δημιουργία πλαισίου ασφαλών αφίξεων και νόμιμων διαδρόμων στην Ευρώπη
  • Διασφάλιση της πρόσβασης σε θεμελιώδη δικαιώματα και αξιοπρεπή διαβίωση στους μετανάστες και τους πρόσφυγες που φθάνουν σε ευρωπαϊκές πόλεις από το δικαίωμα να αιτηθούν ασύλου, την πρόσβαση στο κοινωνικό σύστημα και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, την επαρκή στέγαση και σε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

 

Ειδοποίηση

Αυτό είναι ένα από τα επτά συνέδρια που έχουν προγραμματιστεί σε όλη την Ευρώπη και εστιάζουν σε διαφορετικές πτυχές των μεταναστευτικών πολιτικών της ΕΕ. Τα συνέδρια συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Europe for Citizens της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Εκδήλωση στο Facebook: https://www.facebook.com/events/3760290134033864/

Δείτε το πρόγραμμα εδώ: https://interaliaproject.com/potentials-limitations-of-subnational-responses-to-the-migrant-question-in-europe-group-work/

Εγγραφείτε εδώhttps://interaliaproject.com/participation/international-conference-potentials-limitations-of-subnational-solutions-to-the-migant-crisis/

Υποστηρικτές: HumanRights360, From the Sea to the City, Οργανισμός Βοήθειας στους Πρόσφυγες

Αποποίηση ευθυνών

Αυτό είναι ένα από τα επτά συνέδρια που έχουν προγραμματιστεί σε όλη την Ευρώπη και εστιάζουν σε διαφορετικές πτυχές των μεταναστευτικών πολιτικών της ΕΕ. Τα συνέδρια συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Europe for Citizens της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


This site is registered on wpml.org as a development site.