Εκδήλωση Ενημέρωσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης για τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών έργων ERASMUS+

  • «Βασικές δεξιότητες στο χώρο εργασίας – εκπαίδευση για μετανάστες με χαμηλή ειδίκευση»  (WBS)
  • «Επιχειρήματα κατά της επιθετικότητας και της ρητορικής μίσους»  (AAA)

Ημερομηνία: 16 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 15:00 – 18:00

Σύνδεσμος:  συνδεθείτε εδώ

Πρόγραμμα: Δείτε το πρόγραμμα εδώ

 

Έργο WBS 

Η ομάδα-στόχος του έργου είναι άτομα με φτωχές ικανότητες γραμματισμού, αριθμητικής καθώς και φτωχές κοινωνικές δεξιότητες. Τα άτομα με αυτά τα ελλείμματα είναι κυρίως μετανάστες και πρόσφυγες, αλλά και ημεδαποί, κυρίως άτομα με χαμηλή εξειδίκευση.

Επίσης, απευθύνεται σε εκπαιδευτές που υποστηρίζουν την ένταξη ενηλίκων, τόσο μεταναστών όσο και ημεδαπών στην αγορά εργασίας. Το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

·         Εύρεση θέσεων εργασίας για ενήλικες πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, μετανάστες και ημεδαπούς που δεν είναι σε θέση να διαβάζουν, να γράφουν, να υπολογίζουν καλά ή παρουσιάζουν έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων.

·         Γλωσσική εκπαίδευση για ενήλικες πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες.

·         Προγράμματα ένταξης για ενήλικες μετανάστες.

·         Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Ιστότοποι έργου: https://wbs.ili.eu/ | https://training.wbs.ili.eu

Έργο ΑΑΑ

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να εφοδιάσει τους πολίτες με δεξιότητες επικοινωνίας και επιχειρηματολογία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στα κοινωνικά μέσα, τους προσωπικούς διαλόγους, όταν αντιμετωπίζουν επιθετικά, ρατσιστικά ή ξενοφοβικά μηνύματα, ανισότητες και βία με βάση το φύλο.

Οι κύριες ομάδες-στόχοι είναι οι ενήλικες που εργάζονται σε δημόσιες θέσεις

·         δημόσιοι υπάλληλοι που έρχονται σε επαφή με τους πολίτες

·         εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι με τη νεολαία

·         άτομα που εργάζονται σε πολιτιστικά ιδρύματα

·         άτομα που εργάζονται στα μέσα μεταφοράς

Η δευτερεύουσα ομάδα στόχου είναι άτομα που εργάζονται

·         σε οργανώσεις προσφύγων και μεταναστών

·         στο κίνημα πολιτικών δικαιωμάτων

·         σε οργανώσεις κατά του ρατσισμού

Ιστότοποι έργου: https://contraaggression.eu | https://training.contra-aggression.eu/