Τελικό Συνέδριο του έργου LION

Το συνέδριο ολοκλήρωσης του έργου ”Local Alliance for Integration“ (LION), του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (AMIF-2016-AG-INTE) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 09:00 – 18:00, στο Συνεδριακό Κέντρο της Σχολή Δημόσιας Υγείας (π. ΕΣΔΥ), Λεωφ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα.

Μετά από ένα κύκλο εργασιών 2 ετών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, στόχος του συνεδρίου είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του, τα οποία που σχετίζονται με την ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών (Υ.Τ.Χ.) στην τοπική κοινότητα, στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της απασχόλησης, της κοινωνικής μέριμνας, της τυπικής εκπαίδευσης και της διαπολιτισμικής συνύπαρξης. Επιπλέον, βασική επιδίωξη του συνεδρίου αποτελεί η δημιουργία ενός φόρουμ διαλόγου, όπου μέσα από τις εισηγήσεις και τη συζήτηση, θα αναδείξει ανάγκες και ελλείψεις των Υ.Τ.Χ., έτσι όπως χαρτογραφήθηκαν από τις δράσεις του έργου, αναφορικά με θέματα ένταξής τους στις τοπικές κοινωνίες, στοχεύοντας να δικτυώσει τους εμπλεκόμενους σε πολλαπλά επίπεδα διακυβέρνησης φορείς.

Στο συνέδριο θα συμμετέχουν, εκτός από τους εταίρους του έργου, εκπρόσωποι οργανώσεων Υ.Τ.Χ., της τοπικής Αυτοδιοίκησης, και φορέων χάραξης πολιτικής, αλλά και ακαδημαϊκοί και ερευνητές που ασχολούνται με θέματα ένταξης Υ.Τ.Χ. στους τομείς της υγείας, της απασχόλησής, της κοινωνικής μέριμνας, της επίσημης εκπαίδευσης και της διαπολιτισμικής συνύπαρξης.

Περισσότερες πληροφορίες, το πλήρες πρόγραμμα εργασιών του Συνεδρίου και αιτήσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο του έργου LION http://allianceforintegration.eu/el/arxiki-2/.

Η είσοδος για την παρακολούθηση του συνεδρίου είναι ελεύθερη, αλλά είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής.


This site is registered on wpml.org as a development site.