Ημερίδα ενημέρωσης για την Ενσωμάτωση προσφύγων με μετα-τραυματικά συμπτώματα

Ημερίδα ενημέρωσης για τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού έργου «Μετατραυματική ενσωμάτωση: Πρώτου επιπέδου ψυχοκοινωνική υποστήριξη & παρέμβαση για πρόσφυγες» (Post-traumatic Integration – PTI: Low-level Psychosocial Support and Intervention for Refugees) που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+.

Στόχος του έργου είναι η ευαισθητοποίηση:

α) για την ύπαρξη μετατραυματικών προβλημάτων (συμπεριλαμβανομένης της PTSD) ανάμεσα στους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο,

β) για τα συμπτώματά των προβλημάτων,

γ) καθώς και για τις δυνατότητές όσο αφορά τις πρώιμες, πρώτου επιπέδου, παρεμβάσεις ψυχικής υγείας.

 

Επιπλέον, η υποστήριξη της συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτών των προσφύγων (όπως δάσκαλοι, εκπαιδευτές, μέντορες κ.λπ.) και των εργαζόμενων με αυτούς, καθώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουν έναν αυξανόμενο αριθμό προσφύγων / αιτούντων άσυλο με ποικίλες ψυχολογικές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες.

Το έργο PTI παρέχει ένα φάσμα αρθρωτού ηλεκτρονικού υλικού:

• Οι κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν ένα απλό, πρακτικό εργαλείο για την υποστήριξη και την πλήρη ενημέρωση των ατόμων που εργάζονται με πρόσφυγες με τραυματικό υπόβαθρο.

• Τα Φύλλα Δράσης περιέχουν συστάσεις και βασικές ενέργειες για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων και των μεταναστών, σύντομες ενότητες σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του PTSD.

• Η ηλεκτρονική πλατφόρμα και η εφαρμογή PTI για κινητές συσκευές υποστηρίζουν την διάθεση όλων των διαδικτυακών εργαλείων του έργου και την πρόσβαση σε αυτά.

Ιστοσελίδα έργου και περιεχομένου: https://posttraumatic-integration.eu & https://onlinematerial.posttraumatic-integration.eu


This site is registered on wpml.org as a development site.