Σεμινάριο: Συν-σχεδιάζοντας προγράμματα & υπηρεσίες με τους ωφελούμενους

Το 1ο σεμινάριο εστιάζει στην Ανθρωποκεντρική Έρευνα με στόχο την κατανόηση των αναγκών των εξυπηρετούμενων και λοιπών εμπλεκόμενων με τον οργανισμό, για τον σχεδιασμό προγραμμάτων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.


Η Ανθρωποκεντρική έρευνα δίνει έμφαση στη μελέτη του τρόπου με ον οποίο οι χρήστες (πελάτες, πολίτες, υπάλληλοι) αλληλεπιδρούν με την υπηρεσία/οργανισμό με στόχο να ανακαλύψει τις ανάγκες τους που θα κατευθύνουν τη σχεδίαση προγραμμάτων, υπηρεσιών και εσωτερικών διαδικασιών. 

ΤΙ ΘΑ ΜΑΘΩ:
– Μεθόδους και εργαλεία της ανθρωποκεντρικής έρευνας που θα βοηθήσουν να κατανοήσω καλύτερα τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων και λοιπών εμπλεκόμενων με την υπηρεσία.
– Να πραγματοποιώ συνεντεύξεις και επιτόπια παρατήρηση για να κατανοήσω καλύτερα τη συμπεριφορά των χρηστών.
– Τη σχεδιαστική σκέψη (design thinking) και πώς να την εφαρμόσω στο πλαίσιο ενός οργανισμού (service & organizational design) για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών.
– Να αξιολογώ και να μεταφράζω τα δεδομένα της έρευνας προκειμένου να βοηθήσω την ομάδα μου να ενσωματώσει τις ανάγκες του κοινού στα προγράμματα και υπηρεσίες.
– Να ισορροπώ μεταξύ των αναγκών των εξυπηρετούμενων και των περιορισμών του οργανωσιακού πλαισίου.
– Να διαχειρίζομαι και να διαμορφώνω κατάλληλα το χώρο εργασίας μου για να ενισχύσω τη συνεργατική εργασία και τη δημιουργικότητα.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ:
– Υλικά εργαστηρίου
– Πρόσβαση στο υλικό του σεμιναρίου (παρουσιάσεις, εργαλεία)
– Καφές, snacks & ελαφρύ γεύμα
– Πιστοποιητικό παρακολούθησης

* Λόγω του πρακτικού χαρακτήρα του σεμιναρίου οι θέσεις είναι περιορισμένες.